Thứ Năm,28/09/2023 18:39:23 GMT +7

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

BXH Giao Hữu ĐTQG

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1
Afghanistan
0 0 0 0 0 0 0 0
2
Ai Cập
0 0 0 0 0 0 0 0
3
Ai Cập U23
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Albania
0 0 0 0 0 0 0 0
5
LKS Lodz
1 0 1 0 1 1 0 1
6
Algeria
0 0 0 0 0 0 0 0
7
Andorra
0 0 0 0 0 0 0 0
8
Tajikistan U21
1 0 1 0 1 1 0 1
9
Angola
0 0 0 0 0 0 0 0
10
Colombia
1 0 1 0 0 0 0 1
11
Anh
0 0 0 0 0 0 0 0
12
Armenia
0 0 0 0 0 0 0 0
13
Arập Xêut
0 0 0 0 0 0 0 0
14
Australia
0 0 0 0 0 0 0 0
15
Azerbaijan
0 0 0 0 0 0 0 0
16
B.B.Ngà
0 0 0 0 0 0 0 0
17
B.D.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
18
Ba Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
19
Bahrain
0 0 0 0 0 0 0 0
20
Bangkok Utd
0 0 0 0 0 0 0 0
21
Argentina
0 0 0 0 0 0 0 0
22
Bangladesh
0 0 0 0 0 0 0 0
23
Aruba
0 0 0 0 0 0 0 0
24
Belarus
0 0 0 0 0 0 0 0
25
Bhutan
0 0 0 0 0 0 0 0
26
Bolivia
0 0 0 0 0 0 0 0
27
Bosnia & Herz
0 0 0 0 0 0 0 0
28
Brunei
0 0 0 0 0 0 0 0
29
Alb. Niigata (JPN)
0 0 0 0 0 0 0 0
30
Bulgaria
0 0 0 0 0 0 0 0
31
B.Dortmund
0 0 0 0 0 0 0 0
32
Burkina Faso
0 0 0 0 0 0 0 0
33
Bắc Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
34
Anguilla
0 0 0 0 0 0 0 0
35
Bỉ
0 0 0 0 0 0 0 0
36
CHDC Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
37
Barbados
0 0 0 0 0 0 0 0
38
Campuchia
0 0 0 0 0 0 0 0
39
Benin
0 0 0 0 0 0 0 0
40
Canada
0 0 0 0 0 0 0 0
41
Costa Rica
0 0 0 0 0 0 0 0
42
Croatia
0 0 0 0 0 0 0 0
43
Cuba
0 0 0 0 0 0 0 0
44
Botswana
0 0 0 0 0 0 0 0
45
Dominica
0 0 0 0 0 0 0 0
46
Brazil
0 0 0 0 0 0 0 0
47
Estonia
0 0 0 0 0 0 0 0
48
Gabon
0 0 0 0 0 0 0 0
49
Burundi
0 0 0 0 0 0 0 0
50
Georgia
0 0 0 0 0 0 0 0
51
Bahamas
0 0 0 0 0 0 0 0
52
Ghana
0 0 0 0 0 0 0 0
53
Gibraltar
0 0 0 0 0 0 0 0
54
Grenada
0 0 0 0 0 0 0 0
55
Cameroon
0 0 0 0 0 0 0 0
56
Guatemala
0 0 0 0 0 0 0 0
57
Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
58
Haiti
0 0 0 0 0 0 0 0
59
Cape Verde
0 0 0 0 0 0 0 0
60
Honduras
0 0 0 0 0 0 0 0
61
Bonaire
0 0 0 0 0 0 0 0
62
Hungary
0 0 0 0 0 0 0 0
63
Hà Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
64
Cartagena B
0 0 0 0 0 0 0 0
65
Hàn Quốc
0 0 0 0 0 0 0 0
66
Chile
0 0 0 0 0 0 0 0
67
Hồng Kông
0 0 0 0 0 0 0 0
68
Comoros
0 0 0 0 0 0 0 0
69
Iceland
0 0 0 0 0 0 0 0
70
CH Trung Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
71
Congo
0 0 0 0 0 0 0 0
72
Indonesia
0 0 0 0 0 0 0 0
73
Iran
0 0 0 0 0 0 0 0
74
Iraq
0 0 0 0 0 0 0 0
75
Ireland
0 0 0 0 0 0 0 0
76
Curacao
0 0 0 0 0 0 0 0
77
Djibouti
0 0 0 0 0 0 0 0
78
Israel
0 0 0 0 0 0 0 0
79
Italia
0 0 0 0 0 0 0 0
80
Dominican
0 0 0 0 0 0 0 0
81
Dubai City Club
0 0 0 0 0 0 0 0
82
Jamaica
0 0 0 0 0 0 0 0
83
Jordan
0 0 0 0 0 0 0 0
84
EIF Ekenas
0 0 0 0 0 0 0 0
85
Kazakhstan
0 0 0 0 0 0 0 0
86
Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0
87
Kenya
0 0 0 0 0 0 0 0
88
El Salvador
0 0 0 0 0 0 0 0
89
Kosovo
0 0 0 0 0 0 0 0
90
Equatorial Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
91
Kyrgyzstan
0 0 0 0 0 0 0 0
92
Daejeon Hana Citizen
0 0 0 0 0 0 0 0
93
Ethiopia
0 0 0 0 0 0 0 0
94
Kuwait
0 0 0 0 0 0 0 0
95
Latvia
0 0 0 0 0 0 0 0
96
Fiji
0 0 0 0 0 0 0 0
97
Fiji U20
0 0 0 0 0 0 0 0
98
Liberia
0 0 0 0 0 0 0 0
99
Liechtenstein
0 0 0 0 0 0 0 0
100
French Guiana
0 0 0 0 0 0 0 0
101
Lithuania
0 0 0 0 0 0 0 0
102
Gambia
0 0 0 0 0 0 0 0
103
Eswatini
0 0 0 0 0 0 0 0
104
Luxembourg
0 0 0 0 0 0 0 0
105
Ma Rốc
0 0 0 0 0 0 0 0
106
Fiorentina
0 0 0 0 0 0 0 0
107
Ma cao
0 0 0 0 0 0 0 0
108
Madagascar
0 0 0 0 0 0 0 0
109
Ghana B
0 0 0 0 0 0 0 0
110
French St. Martin
0 0 0 0 0 0 0 0
111
Malaysia
0 0 0 0 0 0 0 0
112
Mali
0 0 0 0 0 0 0 0
113
Malta
0 0 0 0 0 0 0 0
114
Martinique
0 0 0 0 0 0 0 0
115
Guinea Bissau
0 0 0 0 0 0 0 0
116
Mauritius
0 0 0 0 0 0 0 0
117
Guadeloupe
0 0 0 0 0 0 0 0
118
Mexico
0 0 0 0 0 0 0 0
119
Moldova
0 0 0 0 0 0 0 0
120
Montenegro
0 0 0 0 0 0 0 0
121
Hy Lạp
0 0 0 0 0 0 0 0
122
Guyana
0 0 0 0 0 0 0 0
123
Myanmar
0 0 0 0 0 0 0 0
124
Mỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
125
Na Uy
0 0 0 0 0 0 0 0
126
Hàn Quốc U20
0 0 0 0 0 0 0 0
127
Nam Phi
0 0 0 0 0 0 0 0
128
Namibia
0 0 0 0 0 0 0 0
129
Nepal
0 0 0 0 0 0 0 0
130
Indonesia U23
0 0 0 0 0 0 0 0
131
Nga
0 0 0 0 0 0 0 0
132
Inter Turku
0 0 0 0 0 0 0 0
133
Nhật Bản
0 0 0 0 0 0 0 0
134
North Macedonia
0 0 0 0 0 0 0 0
135
Iraq U23
0 0 0 0 0 0 0 0
136
Oman
0 0 0 0 0 0 0 0
137
Pakistan
0 0 0 0 0 0 0 0
138
Palestine
0 0 0 0 0 0 0 0
139
Panama
0 0 0 0 0 0 0 0
140
Philippines
0 0 0 0 0 0 0 0
141
Pháp
0 0 0 0 0 0 0 0
142
Phần Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
143
Lebanon
0 0 0 0 0 0 0 0
144
Puerto Rico
0 0 0 0 0 0 0 0
145
Kyrgyzstan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
146
Libya
0 0 0 0 0 0 0 0
147
Qatar
0 0 0 0 0 0 0 0
148
Lazio
0 0 0 0 0 0 0 0
149
Radnicki Beograd
0 0 0 0 0 0 0 0
150
Lincoln Red Imps
0 0 0 0 0 0 0 0
151
Romania
0 0 0 0 0 0 0 0
152
Scotland
0 0 0 0 0 0 0 0
153
Senegal
0 0 0 0 0 0 0 0
154
Lào
0 0 0 0 0 0 0 0
155
Serbia
0 0 0 0 0 0 0 0
156
Seychelles
0 0 0 0 0 0 0 0
157
Ma Rốc B
0 0 0 0 0 0 0 0
158
Ma Rốc U23
0 0 0 0 0 0 0 0
159
Singapore
0 0 0 0 0 0 0 0
160
Singapore U23
0 0 0 0 0 0 0 0
161
Lào U23
0 0 0 0 0 0 0 0
162
Slovakia
0 0 0 0 0 0 0 0
163
M.gladbach
0 0 0 0 0 0 0 0
164
Slovenia
0 0 0 0 0 0 0 0
165
Malawi
0 0 0 0 0 0 0 0
166
South Sudan
0 0 0 0 0 0 0 0
167
Sri Lanka
0 0 0 0 0 0 0 0
168
Malawi U20
0 0 0 0 0 0 0 0
169
St.Lucia
0 0 0 0 0 0 0 0
170
Syria
0 0 0 0 0 0 0 0
171
Séc
0 0 0 0 0 0 0 0
172
Mallorca
0 0 0 0 0 0 0 0
173
Síp
0 0 0 0 0 0 0 0
174
T.B.Nha
0 0 0 0 0 0 0 0
175
Lesotho
0 0 0 0 0 0 0 0
176
Maldives
0 0 0 0 0 0 0 0
177
T.N.Kỳ
0 0 0 0 0 0 0 0
178
Mauritania
0 0 0 0 0 0 0 0
179
Tajikistan
0 0 0 0 0 0 0 0
180
Thái Lan
0 0 0 0 0 0 0 0
181
Thụy Sỹ
0 0 0 0 0 0 0 0
182
Thụy Điển
0 0 0 0 0 0 0 0
183
Trinidad & T.
0 0 0 0 0 0 0 0
184
Triều Tiên
0 0 0 0 0 0 0 0
185
Trung Quốc
0 0 0 0 0 0 0 0
186
Mozambique
0 0 0 0 0 0 0 0
187
Tunisia
0 0 0 0 0 0 0 0
188
Mông Cổ
0 0 0 0 0 0 0 0
189
Turkmenistan
0 0 0 0 0 0 0 0
190
Necaxa
0 0 0 0 0 0 0 0
191
UAE
0 0 0 0 0 0 0 0
192
Ukraina
0 0 0 0 0 0 0 0
193
Uzbekistan
0 0 0 0 0 0 0 0
194
Việt Nam
0 0 0 0 0 0 0 0
195
Wales
0 0 0 0 0 0 0 0
196
Yemen
0 0 0 0 0 0 0 0
197
Áo
0 0 0 0 0 0 0 0
198
New Caledonia
0 0 0 0 0 0 0 0
199
Đan Mạch
0 0 0 0 0 0 0 0
200
New Zealand
0 0 0 0 0 0 0 0
201
Đài Loan
0 0 0 0 0 0 0 0
202
Đông Timo
0 0 0 0 0 0 0 0
203
Đảo Faroe
0 0 0 0 0 0 0 0
204
Niger
0 0 0 0 0 0 0 0
205
Nigeria
0 0 0 0 0 0 0 0
206
Đảo Guam
0 0 0 0 0 0 0 0
207
Đức
0 0 0 0 0 0 0 0
208
Ấn Độ
0 0 0 0 0 0 0 0
209
Papua New Guinea
0 0 0 0 0 0 0 0
210
Peru
0 0 0 0 0 0 0 0
211
Paraguay
0 0 0 0 0 0 0 0
212
Nicaragua
0 0 0 0 0 0 0 0
213
Rwanda
0 0 0 0 0 0 0 0
214
San Marino
0 0 0 0 0 0 0 0
215
Tajikistan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
216
Sierra Leone
0 0 0 0 0 0 0 0
217
Solomon Islands
0 0 0 0 0 0 0 0
218
Trinidad &T. U20
0 0 0 0 0 0 0 0
219
St.Vincent
0 0 0 0 0 0 0 0
220
Sudan
0 0 0 0 0 0 0 0
221
Suriname
0 0 0 0 0 0 0 0
222
Turks & Caicos
0 0 0 0 0 0 0 0
223
Tahiti
0 0 0 0 0 0 0 0
224
Tanzania
0 0 0 0 0 0 0 0
225
Thái Lan U23
0 0 0 0 0 0 0 0
226
Đông Timo U23
0 0 0 0 0 0 0 0
227
Togo
0 0 0 0 0 0 0 0
228
Uganda
0 0 0 0 0 0 0 0
229
Uruguay
0 0 0 0 0 0 0 0
230
Vanuatu
0 0 0 0 0 0 0 0
231
Vanuatu U20
0 0 0 0 0 0 0 0
232
Vanuatu U23
0 0 0 0 0 0 0 0
233
Belize
1 0 0 1 0 4 -4 0
234
Venezuela
0 0 0 0 0 0 0 0
235
WS Wanderers
0 0 0 0 0 0 0 0
236
Zambia
0 0 0 0 0 0 0 0
237
Saint Martin
1 0 0 1 0 2 -2 0

BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League.... được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.

Bongdasonet.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu ĐTQG để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm